Couteaux japonais > TOJIRO > TOJIRO DP FORGIATO

Couteau japonais Chef cm. 18 Série Tojiro DP Forgé 3 couches de Tojiro
€ 152,00
Couteau japonais Chef cm. 21 Série Tojiro DP Forgé 3 couches de Tojiro
€ 188,90