Couteaux européens > SANELLI AMBROGIO > HASAKI

Couteau Professionnel Hasaki Usuba de Sanelli Ambrogio
€ 42,00
Couteau Professionnel Hasaki Deba de Sanelli Ambrogio
€ 38,00
Couteau professionnel Hasaki Yanagi Sashimi de Sanelli Ambrogio
Couteau Professionnel Hasaki Chef de Sanelli Ambrogio
Couteau Professionnel Hasaki Santoku lame trouée de Sanelli Ambrogio
€ 40,00
Couteau éplucheur multi-usages Professionnel Hasaki de Sanelli Ambrogio